Samen bouwen aan de Polder van Altena

In Altena: polder van toekomst ligt het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem. Het deelgebied Loevestein ligt rond het gelijknamige slot en bestaat uit graslanden en moeras in de uiterwaarden van de Waal en de Afgedamde Maas. Het deelgebied Pompveld omvat moeras, grienden, bosjes en vochtige graslanden. Het is een kleine polder met eigen waterhuishouding. Ook de Kornsche Boezem is een kleine boezempolder, met veel grienden. Het Natura 2000-gebied heeft in zijn geheel een rijke visfauna.

De opgaven in en om Altena: polder van toekomst

  • Inrichten van een klimaatbestendige polder van Altena;
  • Versterken de ecologische kwaliteiten van de inliggende Natura 2000-gebieden;
  • Verenigen van de verschillende functies in het dal zoals water, landbouw, wonen, werken en recreëren.

 

Partners in en om Altena: polder van toekomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Actueel 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"255308"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":true,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Fase

Globale fasering van het gebiedsproces: voorbereiding, verkenning, visievorming, planuitwerking, realisering. Gebiedsgerichte aanpak Altena: polder van de toekomst zit momenteel in de visievormingsfase.
Globale fasering van het gebiedsproces: gebiedsgerichte aanpak Altena: polder van de toekomst zit momenteel in de visievormingsfase. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.

Altena werkt al geruime tijd aan een duurzaam vitaal platteland: voor een goede kwaliteit van water, klimaat, natuur én perspectief voor de agrarische sector. Het gebied staat bekend om zijn innovatieve houding, en is rijk aan samenwerkingsverbanden.

Goed rentmeesterschap is daarbij een kernwaarde. Deze houding wordt als waardevol gezien, maar het proces wordt sterk beïnvloed door actuele beleidsontwikkelingen en opgaven vanuit de overheid.

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen ontstond onder gebiedspartijen de wens om zelf het initiatief te behouden en de invulling van de opgaven gezamenlijk vorm te geven. De groenblauwe gebiedsgerichte aanpak biedt hier mogelijkheden voor.

Om deze wens handen en voeten te geven, werden een kwartiermaker en communicatieadviseur gevraagd gezamenlijk de verkennende fase te initiëren.

Zij voerden bijna 30 gesprekken met 15 verschillende (regionale) gebiedspartijen, actief in het buitengebied van de gemeente Altena, en overheden, zoals de gemeente Altena, provincie Noord-Brabant, Regio West-Brabant en Waterschap Rivierenland. Deze gesprekken hebben inmiddels een bouwstenenrapport opgeleverd, met daarin een droom & ambitie, een potentiële KPI-systematiek, voorstellen voor concrete projecten, een communicatie-participatieplan en natuurlijk praktische zaken als de organisatie van samenwerking en financiering. De gebiedspartijen hebben inmiddels feedback gegeven op dit plan. Het bouwstenenplan en de feedback vormen de input voor de visievormende fase, waar het gebied zich nu op voorbereidt.

Naast officiële bijeenkomsten met een agenda, komen de gebiedspartijen ook regelmatig informeel bijeen met een lunch bij een van de natuurgebieden in Altena. Zo versterken ze de samenwerking en houden de lijnen kort.

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.