Kampina en Oisterwijkse Vennen en omgeving

De Kampina en Oisterwijkse Vennen liggen redelijk centraal in Brabant. Het gebied is 2.278 hectare groot en ligt tussen de gemeenten Boxtel, Oirschot, Oisterwijk en Tilburg. Er liggen nog natte heide met vennen, geurende gagelstruwelen, beemden, loofbossen en blauwgraslanden. Kampina en de naastgelegen Oisterwijkse vennen en bossen vormen samen een voorbeeld van het licht glooiende Brabants dekzandlandschap, met U-vormige paraboolduinen, met bossen, vennen, heide en overgangen naar schraalgraslanden in beekdalen.

Kampina is een restant van het half natuurlijke Kempense heidelandschap, met droge en vochtige heidevegetaties, akkertjes, een meanderend riviertje, voedselarme vennen en blauwgraslanden. In de oeverzones van de vennen komt nog hoogveenvorming voor, in het zuiden liggen dopheidevelden. In het stroomdal van de vrij meanderende Beerze staan hoge populieren, elzenbroek, vochtige heide met gagelstruweel en blauwgraslanden. De vennen in het gebied zijn vaak langgerekt in zuidwest-noordoostelijke richting, de dominerende windrichting van de laatste ijstijd, toen dit landschap grotendeels werd gevormd. De vennen in het gebied zijn doorstroomvennen, geïsoleerde zure vennen en vennen in beekdalflanken die (van oorsprong) onder invloed staan van inundatie met beekwater. De vennen in de Oisterwijkse bossen zijn merendeels ontstaan als uitgestoven laagten in een stuifzandlandschap, waar veentjes in ontstonden. Door vervening is hierin sinds de Middeleeuwen weer open water ontstaan. In het gebied zijn reeds in 1950 de eerste herstelmaatregelen in de vennen uitgevoerd.

De opgaven in en om de Kampina en Oisterwijkse Vennen

  • Versnellen en intensiveren van het natuurherstel Natura2000-gebied;
  • Herstel van beken en vennen in de natuurkern;
  • Kwelherstel in de schil;
  • Afronden NatuurNetwerk Brabant;
  • Verbeteren van de waterkwaliteit en behalen van de KaderRichtlijnWater-doelen;
  • In de schil verenigen van de verschillende functies zoals water, natuur, landbouw, en recreëren;
  • Perspectief voor de blijvende boeren in de overgangszones om te kunnen blijven boeren, in evenwicht met de omgeving;
  • Recreatie en toerisme een goede plek geven.

 

Partners in en om de Kampina en Oisterwijkse Vennen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase

Kampina en Oisterwijkse Vennen zit momenteel in de visievormingsfase.

Fase Verkenning gereed

Een momentje...

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.