Visie

We werken aan een visie voor het gebied. Die is er niet in een keer. Het vormen van visie vraagt allereerst een boel onderzoek en analyse, gesprekken en afstemming. Er zijn verschillende analyses gedaan, onder meer van het watersysteem, de bodem en het gebruik. Ook is er gekeken naar het bestaand, nieuw en toekomstig beleid. Vervolgens hebben de samenwerkingspartners acht uitgangspunten geformuleerd, over verschillende thema’s. Deze dienen als basis voor de Visie 1.0.

Tussendocument: Visie 0.5 met kaartenboek

Inmiddels is er een Visie 0.5, een tussentijds document. In dit document staat een samenvatting van verschillende analyses. De acht uitgangspunten worden benoemd. En er is per deelgebied een overzicht gemaakt van kansen en knelpunten.

Bij de Visie 0.5 hoort een kaartenboek waarin verschillende inzichten en analyses letterlijk in kaart gebracht zijn. Het document is een voorlopig document en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Naar een Visie 1.0

De volgende stap is het verdiepen en verder uitwerken van de verschillende uitgangspunten.

Bekijk de Visie en kaartenboek bij ‘documenten’

Uitgangspunten

De basis van de nieuwe visie bestaat uit acht uitgangspunten, over verschillende thema’s:

 • een veerkrachtig en klimaatadaptief watersysteem; 
 • een veerkrachtig en robuust ecosysteem; 
 • ruimte voor diversiteit aan agrarisch ondernemerschap; 
 • aantrekkelijk en beleefbaar cultuurlandschap, met brede meerwaarde; 
 • recreatieve verbreding en regulering;
 • landschap als basis voor verstedelijking en ruimtelijke ontwikkeling;
 • circulair, beperkte emissie en energieneutraal;
 • grond staat in dienst van het gebied.
 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen