Kaart

Het heide- en vennengebied van Natura 2000-gebied Kempenland-West bestaat uit de Roovertsche Heide in het westen, meer naar het oosten de Mispeleindsche Heide en Neterselsche Heide, dan de Landschotsche Heide, en ten slotte nog verder naar het oosten tussen Vessem en Wintelre, het Grootmeer.

Tussen deze heideterreinen stromen de meanderende lopen van de laaglandbeken Reusel, Groote Beerze, Kleine Beerze en de Run. De Roovertsche Heide, oorspronkelijk een groot heidegebied dat in de 20ste eeuw met naaldhout is bebost, omvat hier de Roovertsche Leij met beekbegeleidend bos en het ven Papschot. De Mispeleindsche Heide en Neterselsche Heide zijn droge en vochtige heiderestanten met grote vennen (De Flaes, Het Goor) en kleine (zure) vennen van de voorheen uitgestrekte en kenmerkende Kempische heiden. De Neterselsche Heide omvat het gebied Grijze Steen met snavelbiesbegroeiingen en broekbossen. De Landschotse Heide bestaat uit overgangen van droge en vochtige heiden met hierin enkele heidevennen, Keijenhurk, Kromven, Wit Hollandven en Berkven.  

Het Groot en Klein Meer zijn voormalige heidevennen te midden van een groot bosgebied waarin een waterwinning is gelegen. Het Groot Meer wordt onder andere gevoed door spoelwater van de winlocatie. 

Kaart van plangebied gebiedsgerichte aanpak Kempenland-West.
Kaart van plangebied gebiedsgerichte aanpak Kempenland-West. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.

   

  Contact

  Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

  Contact opnemen ›

   

   
  Cookie-instellingen