Uitwerking agrarisch initiatief Meijel

21-05-2024
145 keer bekeken

Vorig jaar presenteerde een groep van ongeveer 15 agrariërs uit Limburg en Noord-Brabant met gronden in de omgeving van Meijel (L) hun visie op het watervraagstuk ten zuidoosten van de Groote Peel aan vertegenwoordigers van Provincie Limburg en Waterschap Limburg. Hoe staat het daar nu mee?

Jos Stemkens, senior adviseur Watersysteem bij Waterschap Limburg: “De ambities die aan het goed ontvangen schetsplan van de agrariërs ten grondslag lagen, waren onder andere een stabielere hogere grondwaterstand door inzet van wateraanvoer vanuit de Noordervaart voor subirrigatie, wijziging van het grondgebruik en bodem- en waterkwaliteitsmaatregelen. Dat sloot goed aan bij het concept koersdocument van gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel. Waterschap Limburg faciliteert daarom het vervolgproces door een adviesbureau het eerste waterplan van de agrariërs verder te laten uitwerken. Onderdeel daarvan is ook het maken van een kostenraming. Het adviesbureau gaat hiervoor binnenkort samen met de agrariërs om tafel. Want het blijft hun plan!” Daarnaast gaan zij gezamenlijk een demodag organiseren. Dan zijn machines te bekijken die gericht zijn op vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De agrariërs werken inmiddels samen onder de naam Meijels Agrarisch Perspectief (MAP). Zie ook het eerder verschenen bericht over dit initiatief van de agrariërs met gronden in en rond Meijel.

Op de foto: aan de linkerzijde De Groote Peel, rechts de kerktoren van Meijel

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen