Submenu

Pilot subirrigatie

In het landbouwgebied in het zuidelijke deel van de Mariapeel onderzoekt Waterschap Limburg hoe er voldoende water beschikbaar kan komen voor de gewassen zonder dat er met grondwater beregend hoeft te worden.

Voor deze pilot wordt het aanwezige samengestelde buisdrainagesysteem met uit de Maas afkomstig oppervlaktewater gevoed. Dat wordt subirrigatie genoemd. Het streven is het grondwaterpeil permanent gemiddeld op 50 centimeter onder het maaiveld te houden. Dat biedt voldoende water aan de landbouwgewassen en zorgt voor extra tegendruk, zodat de grondwaterstanden in het naastgelegen hoger liggende natuurgebied minder wegzakken. Hoogveen heeft namelijk baat bij een hoge grondwaterstand. Het daar voorkomende hoogveen gedijt bij een hoge en stabiele grondwaterstand.

Dit project is onderdeel van Beekdalbrede aanpak - Pilot Groote Molenbeek. Lees meer over dit project op de website van waterschap Limburg.

  • Verantwoordelijk: waterschap Limburg
  • Looptijd: 2021-2028

Lat: 51.4050114355294
Long: 5.94343154516601

Een momentje...

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen