Submenu

Ontwikkeling doorstroommoeras Groote Molenbeek

Daar waar van oorsprong geen beek lag, maar het water in allerlei kleinere stroompjes over een groot gedeelte van het land stroomde, herstelt Waterschap Limburg in overleg met de omgeving de oorspronkelijke situatie: een doorstroommoeras. Een doorstroommoeras houdt water langer en op een hoger niveau vast. Daardoor treedt minder wateroverlast op, is er minder overlast door droogte én krijgt de natuur meer de ruimte.

De aanwezige laagten worden omgevormd tot extensief te gebruikt landbouwgebied dat af en toe mag overstromen. Uiteindelijk zal de huidige beek bijna in zijn geheel worden gedempt, waardoor het grondwaterpeil structureel wordt verhoogd. Dat zal niet alleen de waterkwaliteit en de biodiversiteit ten goede komen, maar ook de natuur in de nabijgelegen Mariapeel vanwege afname van het drainerende effect van de beek. De foto laat zien hoe het doorstroommoeras er ongeveer uit komt te zien. Wie goed kijkt, ziet een beverdam en een beverburcht.

Dit project is onderdeel van Beekdalbrede aanpak - Pilot Groote Molenbeek. Lees meer over dit project op de website van waterschap Limburg.

  • Verantwoordelijk: Waterschap Limburg
  • Looptijd: 2021-2028

Lat: 51.3837418925176
Long: 6.00484340277099

Een momentje...

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen