Submenu

Aanleg hydrologische buffer Mussenbaangebied

Hoogveen heeft een relatief hoog maar vooral stabiel waterpeil nodig. Staatsbosbeheer richt het Mussenbaangebied in als hydrologische buffer om zo goed mogelijke hydrologische omstandigheden voor hoogveenvorming in de Groote Peel te krijgen.

Het Mussenbaangebied ligt tegen het Natura 2000-gebied De Groote Peel aan. Ooit bestond de Peel uit ongeveer duizend vierkante kilometer moerassig hoogveen dat op de meeste plekken niet begaanbaar was. Hoogveen is een bijzonder type natuur met zeer zeldzame planten en dieren. Het komt door de ontginning nog maar op een paar plekken in Nederland voor.
De maatregelen in en rond de Peel draaien om herstel van dat zeldzame restant hoogveenlandschap in Nederland. Hoogveenvegetatie bestaat uit meerdere unieke plantensoorten. Daarom is de Groote Peel aangeduid als Natura 2000-gebied en geniet het een Europees beschermde status. Specifiek de veenmossen zijn een indicator voor de habitattypen Actieve en Herstellende hoogvenen. Als het goed gaat met dat veenmos is dat een teken van een systeem met een gezonde biodiversiteit.

Lees meer over dit project op de website van Staatsbosbeheer.

  • Verantwoordelijk: Staatsbosbeheer
  • Looptijd: 2022 - 2025

 

Lat: 51.3305274738211
Long: 5.78307408727767

Een momentje...

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen