Project Leegveld voorbeeld voor andere natuurgebieden

03-07-2023
57 keer bekeken

Op dinsdag 6 juni bezocht het Interprovinciaal Overleg in de Deurnsche Peel het project Leegveld. Hier werken, Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer en provincie Noord-Brabant nauw samen. Met succes: volgens het IPO is dit project een voorbeeld voor andere natuurgebieden in Nederland.

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de belangen van de twaalf Nederlandse provincies en vormt een platform voor de uitwisseling van kennis en innovatie. En daar sloot dit bezoek aan het project Leegveld goed op aan: hier is sprake van optimale samenwerking tussen de verschillende partners. 

Van turfsteken naar aantasting door stikstof

Boswachter Lieke Verhoeven leidde de deelnemers van het IPO rond en vertelde over de historie van dit gebied. Dat deed zij namens Staatsbosbeheer, dat verantwoordelijk is voor het natuurbeheer in de Deurnsche Peel. Vroeger staken omwonenden turf uit het veen voor het gebruik van brandstof, waardoor veel hoogveen is verdwenen. Het beperkte hoogveen dat nog aanwezig is, wordt momenteel aangetast door hoge stikstofwaardes, zo liet Verhoeven de deelnemers zien. Door de hoge stikstofwaardes krijgen soorten als varens en berken de kans om in dit gebied te groeien en overwoekeren ze het resterende veenmos.

Lees het hele artikel op Brabant.nl.

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen