Rijk kent € 231 miljoen toe voor Brabantse plannen landelijk gebied

24-06-2024
90 keer bekeken

Het demissionaire kabinet heeft € 1,54 miljard vrijgemaakt voor duurzame landbouw en natuurherstel. Het gaat om maatregelen voor bijvoorbeeld verduurzaming van veehouderijen of natuurherstel die snel uitgevoerd kunnen worden.

De provincie Brabant krijgt hiervan € 231 miljoen om haar zogenoemde koplopersmaatregelen uit te voeren. Deze plannen diende Brabant vorig jaar in vanuit het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). 

Het geld is mede bedoeld voor de uitvoering van de plannen die ontwikkeld worden in de gebiedsgerichte aanpak. Het is onvoldoende om alle plannen te financieren, maar het biedt – samen met het geld dat het Rijk naar verwachting binnenkort beschikbaar stelt vanuit het Landelijk Programma Natuur – in ieder geval ruimte om voorlopig door te kunnen met de uitwerking van de plannen. 

Op de langere termijn is de financiering van de opgaven in het landelijk gebied onzeker. Met het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB verschuift de balans in de belangenafweging in het landelijk gebied. Hoe een en ander doorwerkt in bijvoorbeeld beleid, uitvoering en financiering is nog onduidelijk. We zullen moeten herijken en kijken hoe we de beschikbare budgetten zo optimaal mogelijk in kunnen zetten. Daarvoor blijven we werken aan de opgaven en (wettelijke) doelen om water, bodem en lucht op orde te brengen. Want die opgaven blijven onverminderd groot en van belang voor onze natuur, ons landschap, onze landbouw en onze gezondheid.  

Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Brabant

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen