Boschhuizerbergen en omgeving

Boschhuizerbergen ligt voor het grootste deel in Limburg met een klein deel in Brabant. Het gebied bestaat uit naaldbossen, heideterreinen, jeneverbesstruwelen en stuifzand. Hier spelen opgaven voor natuurherstel, waterkwaliteitsverbetering, tegengaan van droogte en creëren van ruimte voor beken.

Lat: 51.5563083005934
Long: 6.01228020957032

Een momentje...

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen