Weerter- en Budelerbergen

Het gebied bestaat uit verschillende deelgebieden waarvan de Hugterheide in Noord-Brabant ligt. Dit is een bosgebied dat voornamelijk bestaat uit grove dennen en is aangeplant op stuifzand. De stuifzanden zijn nog duidelijk te herkennen in het heuvelachtige terrein. Het naastgelegen gebied Hugterbroek en 'In den Vloed' aan de Limburgse zijde bestaan uit moeras en bos.

De opgaven in en om de Weerter- en Budelerbergen

  • Versnellen en intensiveren van het natuurherstel Natura 2000-gebied;

  • Afronden NatuurNetwerk Brabant;
  • Verbeteren van de waterkwaliteit en behalen van de KaderRichtlijnWater-doelen;
  • Voorkomen van verdroging;
  • In de schil verenigen van de verschillende functies zoals natuur, water, landbouw, energietransitie, wonen, werken, infrastructuur en recreëren;
  • Perspectief voor de blijvende boeren in de overgangszones om te kunnen blijven boeren, in evenwicht met de omgeving.

 

 
 
 

Fase

Globale fasering van het gebiedsproces: voorbereiding, verkenning, visievorming, planuitwerking, realisering. Gebiedsgerichte aanpak Weerter- en Budelerbergen zit momenteel in de verkenningsfase.
Globale fasering van het gebiedsproces: gebiedsgerichte aanpak Weerter- en Budelerbergen zit momenteel in de verkenningsfase. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.
Een momentje...

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen