Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Dit gebied bestaat uit de Groote Heide, de gemeentebossen van Heeze, de landgoederen Valkenhorst en Heezerheide en de boswachterij Leende in oosten en De Plateaux, het Dommeldal en gedeelten van de beeklopen van de Run en de Keersop in het westen.

Deze twee deelgebieden hebben ieder hun eigen kenmerken en aanpak met fasering. In het gebied Groote Heide, Leenderbos (het geel omlijnde gebied) zijn al een groot aantal opgaven gerealiseerd. In het gebied Dommeldal, De Plateaux (het rood omlijnde gebied) loopt een gebiedsgerichte aanpak. Deze gebiedsgerichte aanpak heet Grenscorridor.

Ga naar deelgebied Groote Heide, Leenderbos of deelgebied Grenscorridor: Dommeldal, De Plateaux voor meer informatie.

Kaart met deelgebieden gebiedsgerichte aanpak Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux
Kaart met de deelgebieden van gebiedsgerichte aanpak Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux. Klik om te vergroten.

De opgaven voor het totale gebied Leenderbos, Groote Heide & Grenscorridor (Dommeldal, De Plateaux) zijn:

  • Versnellen en intensiveren van het natuurherstel Natura 2000-gebied;
  • Creëren van ruimte voor de inliggende beken zodat deze op een natuurlijke manier stromen;
  • Opheffen van de verdroging;
  • Verbeteren van de waterkwaliteit en behalen van de KaderRichtlijnWater-doelen;
  • Afronden NatuurNetwerk Brabant;
  • In de schil verenigen van de verschillende functies zoals water, natuur, landbouw, energietransitie, wonen, werken, infrastructuur en recreëren;
  • Perspectief voor de blijvende boeren in de overgangszones om te kunnen blijven boeren, in evenwicht met de omgeving.
Een momentje...

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen