Zundert en omgeving

In 2019 is de pilot Vitaal Buitengebied Zundert gestart. In deze pilot hebben de gemeente, dorpsraden, waterschap en provincie de handen ineengeslagen om een gezond buitengebied te creëren. Er speelt veel in het buitengebied van Zundert. Denk bijvoorbeeld aan agrarische leegstand, klimaatverandering, vergrijzing en de omschakeling naar duurzame energie. Eind 2021 eindigt de pilot Vitaal Buitengebied Zundert. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan van doorgaan om, op basis van de ervaringen uit de pilot, te komen tot een duurzame samenwerking tussen overheden en inwoners van het gebied.

Kenmerkend voor het gebied zijn de intensieve teelten (boomteeltsector en zachtfruit/aardbeienteelt) die sterk vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zijn er in de omgeving van Zundert majeure opgaven voor water en natuur. De Aa of Weerijs is de belangrijkste beek die het gebied doorsnijdt. De afgelopen jaren zijn er zowel enorme watertekorten als wateroverlast geweest. Het grootste natuurgebied is de Turfvaartse Landgoederen, waarvan Natuurmonumenten de trekker is. Voor de gebieden Pannenhoef/Vloeiweide/Krabbebossen is Brabants Landschap de trekker. Daarnaast zijn er nog vier kleine gebieden met een kleine NNB opgave, waarvan nog geen kartrekker is. Door de ligging op de hoge zandgronden en het intensieve landgebruik is verdroging een groot probleem.  

 

De opgaven in omgeving Zundert

  • Inrichten van een klimaatbestendig beekdal door een duurzaam watersysteem te creëren;
  • Vergroten sponswerking van het gebied door water vasthouden, waterberging en vertraagd afvoeren;
  • Afronden NatuurNetwerk Brabant;
  • Na afronding van de pilot vitaal buitengebied de leerervaringen vasthouden o.a. het werken als één overheid;
  • Hoge gronddynamiek en intensief grondgebruik;
  • Veel vrijkomende agrarische bebouwing met als risico leegstand en ondermijning.

 

Partners in omgeving Zundert

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


Fase

Zunder zit in de realiseringsfase.

Fase Planuitwerking gereed

Een momentje...

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.