Kempenland-West en omgeving

Tussen de vennen en heideterreinen van Natura 2000-gebied Kempenland-West stromen meanderende lopen van laaglandbeken. Opgaven zijn natuurherstel, het tegengaan van verdroging, creëren van ruimte voor beken, waterkwaliteitsverbetering en vereniging de diverse functies in het gebied.

Lat: 51.4314548707989
Long: 5.18731998188987

Een momentje...

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen