Westelijke Langstraat en omgeving

In de Westelijke Langstraat met zijn natuurterreinen op de grens van de zandgronden, het rivierengebied en zeekleigronden, wordt o.a. gewerkt aan natuurherstel, verbeteren van de waterkwaliteit, optimalisatie van de waterhuishouding, herstel van kwelstromen en het creëren van ruimte voor beken.

Lat: 51.6748686174371
Long: 4.99490355332031

Een momentje...

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen