Loonse en Drunense Duinen en omgeving

Dit grote stuifzandgebied wordt omringd door naald- en eikenbossen met aansluiting op een beekdal met bossen, moeras en vennen. De focus ligt op natuurherstel, herstel van landschappelijke karakteristieken, bereikbaarheid van het natuurgebied en er wordt toegewerkt naar een klimaat-adaptieve schil.

Lat: 51.639596149483
Long: 5.12394156624908

Een momentje...

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen