Ecologische Autoriteit: Advies de Biesbosch

De Biesbosch was eeuwenlang een uitgestrekt zoetwatergetijdengebied, dat in Europa nauwelijks zijn weerga kende. Ontstaan in het begin van de vijftiende eeuw, tijdens de beruchte Sint- Elizabethsvloed, werd het gebied lange tijd gekenmerkt door verraderlijke wilgenvloedbossen (deels in gebruik als grienden), afgewisseld met kale zand- en slikplaten, rietgorzen en biezenvelden.

Het gebied bestaat uit drie delen: de Sliedrechtse en Dortsche Biesbosch ten noorden van de Merwede en de Brabantse Biesbosch ten zuiden ervan. Het dynamische getijdengebied veranderde na de uitvoering van de Deltawerken in een verruigd moerasgebied waarin de hoogteverschillen tussen platen en geulen geleidelijk verminderden. Maar ook in zijn huidige vorm bezit de Biesbosch grote botanische en faunistische kwaliteiten, terwijl het landschap van eilanden en slingerende waterwegen in wezen nog steeds bestaat.

De opgaven in en om de Biesbosch

  • Versnellen en intensiveren van het natuurherstel Natura 2000-gebied;
  • In de schil verenigen van de verschillende functies in het gebied dal zoals water, landbouw, wonen, werken en recreëren;
  • Bijdragen aan de benodigde depositiereductie van stikstof en ruimte te creëren voor natuurherstel en nieuwe ontwikkelingen in het gebied;
  • Perspectief voor de blijvende boeren in de overgangszones om te kunnen blijven boeren, in evenwicht met de omgeving.

 

Partners in en om de Biesbosch

 

 

 

 

 

 

 

Logo ANWB

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase

Globale fasering van het gebiedsproces: voorbereiding, verkenning, visievorming, planuitwerking, realisering. Gebiedsgerichte aanpak Biesbosch zit momenteel in de visievormingsfase.
Globale fasering van het gebiedsproces: gebiedsgerichte aanpak Biesbosch zit momenteel in de visievormingsfase. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.

De Ecologische Autoriteit heeft advies uitgebracht over de natuurdoelanalyse voor beschermd natuurgebied de Biesbosch.

Voor de Biesbosch ziet de Ecologische Autoriteit een goed perspectief wanneer maatregelen worden genomen om de dynamiek te vergroten. De Ecologische Autoriteit adviseert tegelijk om de onderbouwing verder aan te vullen met belangrijke informatie. 

De opstellers van de natuurdoelanalyse zien goede kansen voor maatregelen om de dynamiek verder te verbeteren. Daarmee kunnen veel natuurdoelen binnen bereik komen. De Ecologische Autoriteit adviseert om hier snel mee aan de slag te gaan. Tegelijk is het advies om de onderbouwing verder aan te vullen met belangrijke informatie, bijvoorbeeld over de hydrologische sleutelfactoren voor het gebied.

Lees het hele artikel op de website van de Ecologische Autoriteit.

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.