Ecologische Autoriteit: Adviezen drie Brabantse natuurgebieden

De Ecologische Autoriteit heeft drie adviezen uitgebracht, over de natuurdoelanalyses van de Noord-Brabantse natuurgebieden Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux, Kempenland-West en Regte Heide & Riels Laag.

De natuur staat er onder druk, verslechtering kan niet worden uitgesloten en met bestaande en geplande maatregelen worden de natuurdoelen niet gehaald. De Ecologische Autoriteit adviseert om voor maatregelen ook te kijken naar de omgeving van de gebieden. Belangrijke drukfactoren liggen namelijk vooral buiten het gebied, zoals grondwateronttrekking en te veel stikstofneerslag.

Lees het hele artikel op de website van de Ecologische Autoriteit.

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen