Ondernemerscoaches ondersteunen bij omschakeling naar natuurinclusieve landbouw

30-05-2022
433 keer bekeken

Provincie Noord-Brabant ondersteunt en faciliteert agrariërs bij het zetten van stappen van gangbare landbouw naar natuurinclusieve, grondgebonden landbouw door hen een coach aan te bieden. Agrariër Lars van Loenhout laat in een filmpje zien hoe dat in zijn werk gaat.

Een ondernemerscoach natuurinclusieve landbouw kan agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan met daarbij een verdienmodel voor de agrariër. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan € 10.000,- subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan. Daarnaast geeft de provincie via een kooperfpachtconstructie financiële ondersteuning aan boeren die grond nodig hebben. En als natuurinclusieve ondernemer kun je vallen onder de uitzonderingsregeling van de verplichte stalaanpassing per 1 januari 2024.

Overweeg je als agrariër stappen te zetten naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering? Neem dan vrijblijvend contact op met een ondernemerscoach natuurinclusieve landbouw die je hierbij kan helpen of kijk hier voor meer informatie en inspiratie over natuurinclusieve landbouw.

 

 

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen