Provincies: Infobijeenkomst beperking van beregenen in de bufferzones van de Peelvenen op 22 juni

16-06-2022
517 keer bekeken

Provincie Noord-Brabant en provincie Limburg organiseren op 22 juni van 17.00 – 20.00 uur een inloopbijeenkomst in de Gouden Helm. Op de avond staat de aanpassing van het Natura2000-beheerplan Peelvenen centraal, en de beoogde overgangsperiode voor agrariërs.

Zo is te lezen op de websites van provincies Noord-Brabant en Limburg. Tot 6 juli is het mogelijk een zienswijze in te dienen over het ontwerpbesluit.

'Mag ik nog beregenen?’, ‘Ligt mijn bedrijf in de bufferzone?’, ‘Kan ik nu een vergunning aanvragen en hoe moet dat?’ Op 22 juni is er tijd en ruimte om de eerste antwoorden te krijgen op deze en andere vragen. 

Interesse om erbij te zijn? Lees het volledige bericht op www.brabant.nl of op www.limburg.nl.

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen