Bijeenkomst over natuurinclusieve landbouw

22-05-2022
167 keer bekeken

Je hoort de laatste jaren steeds vaker over ‘natuurinclusief’. In de bouw en de energiesector, maar zeker ook in de landbouw. Maar waar gaat dat over? En: wat wil en kan je daarmee?

Ondernemers in de omgeving van natuurgebied de Peelvenen die hier nieuwsgierig naar zijn, zijn uitgenodigd om binnen het verrijkingsspoor van gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel hun vragen te stellen en deze samen te onderzoeken. Ondernemers die interesse toonden, hadden vragen als: Kun je natuurinclusiever ondernemen als je een gangbaar bedrijf hebt? Betekent natuurinclusiever ondernemen dat je ineens grote stappen moet zetten of kan dat ook in kleinere stappen? Is er één manier van natuurinclusiever ondernemen of kan ik bekijken wat op mijn bedrijf past? En - zeer belangrijk - : Wat betekent natuurinclusiever ondernemen voor mijn verdienmodel?

Op basis van deze vragen zijn de ondernemers zich onder leiding van André Schaminée en Fides Lapidaire van TwynstraGudde in het onderwerp natuurinclusieve landbouw gaan verdiepen. Op een bijeenkomst op 11 mei jl. vertelde Noortje Krol van gangbaar melkveebedrijf de Waaistap over de stappen die zij heeft gezet naar een natuurinclusievere bedrijfsvoering en wat ze op haar pad tegenkomt. Ze gaf ook enkele rekenvoorbeelden. Je kunt de presentatie hier bekijken.
Gerard Willems van ZLTO maakte naar aanleiding van de door hem gevoerde keukentafelgesprekken in het gebied een inzichtelijk stappenplan. Dat maakt duidelijk dat je niet “van de grond op het dak” hoeft te springen, maar stapsgewijs kunt werken aan een verandering van de bedrijfsvoering. Het stappenplan, inclusief rekenvoorbeeld, is hier te vinden. Mocht je meer willen weten dan kun je contact opnemen met Gerard: gerard.willems@zlto.nl.

Beschikbare regelingen en coaches

In het tweede deel van de bijeenkomst konden de deelnemers hun vragen stellen aan Martien Vinken en Harrie Vissers van de provincie Noord-Brabant. Martien Vinken is subsidiecoördinator. Hij kan ondernemers adviseren over de inzet van diverse regelingen. Lees hier over de drie belangrijkste regelingen. Harrie Vissers coördineert deelname aan de biodiversiteitsmonitor en de inzet van ondernemerscoaches. Lees hier hoe de provincie Brabant ondernemers ondersteunt die stappen richting een natuurinclusievere onderneming willen maken. Over de ondernemerscoaches is een apart bericht op de website gepubliceerd.

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen