Streekbezoek Koninklijk Paar aan de Brabantse Peel

19-09-2022
447 keer bekeken

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima brachten donderdag 15 september een streekbezoek aan de Peel in de provincie Noord-Brabant. Het Koninklijk Paar bezocht onder andere de Deurnsche Peel.

Tijdens een wandeling kreeg het Paar een toelichting op dit Natura 2000-natuurgebied. De boswachter, omwonenden en afgevaardigden van Werkgroep Behoud de Peel en Waterschap Aa en Maas gaven uitleg over het belang van natuurbehoud in dit gebied, de effecten van stikstofneerslag en de transitie van cultuurgrond naar natuurgrond. Er werd tevens stilgestaan bij natuurbranden in de Peel. Vervolgens spraken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima met verschillende boeren uit de omgeving over de effecten van de nabijheid van een Natura 2000-gebied op hun agrarische bedrijven. De boeren lichtten hun kijk op de actualiteit toe en benoemden hun opties voor de toekomst.

Meer informatie staat op de website van de gemeente Deurne, provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas.

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen