Maak kennis met onze omgevingsmanager

19-01-2023
941 keer bekeken

Deze maand is Eddy Boudewijns begonnen als onafhankelijk omgevingsmanager Vitale Peel. (Agrarisch) ondernemers en inwoners uit het gebied rond de Peelvenen kunnen vanaf nu bij hem terecht met hun suggesties en vragen. Een kennismaking met een man met hart voor het gebied.

Wat houdt jouw functie in?

Voor ondernemers die hun ideeën en initiatieven voor een toekomstbestendige Peel met de gebiedspartners van Vitale Peel willen delen, ben ik het aanspreekpunt. Met mijn agrarische achtergrond wil ik een luisterend en begrijpend oor bieden bij ideeën die betrekking hebben op extensivering van agrarische bedrijven, kringlooplandbouw en/of innovatieve technieken. Ook kunnen inwoners met hun vragen en zorgen bij mij terecht, bijvoorbeeld als ze ondersteuning zoeken bij het uitwerken van een idee voor een recreatieve activiteit of voor de verbetering van de bodem en de biodiversiteit. De gebiedspartners staan open voor ontwikkelingen die aansluiten bij de acht opgaven waar ze voor staan: het versterken van (het netwerk van) natuurgebieden, het ontwikkelen van toekomstbestendige landbouw, het verbeteren van de beschikbaarheid en kwaliteit van water en de vitaliteit van de bodem, het geven van een nieuwe economische impuls, het ontwikkelen van duurzame energievoorziening, het vergroten van de (be)leefbaarheid en het bijdragen aan stikstofreductie. Voor de vragen en zorgen kan ik terugvallen op een team van deskundigen: het ondersteuningsnetwerk PLUS. Dat bestaat uit medewerkers van de verschillende gebiedspartners van Vitale Peel aan de Brabantse zijde van de Peelvenen. Met elkaar werken we aan maatwerkoplossingen. Ik ben hun vooruitgeschoven post in het veld.

Welke aanpak kunnen we van je verwachten?

Ik begin met het in kaart brengen van waar de mensen rondom de Peelvenen in de praktijk tegenaan lopen en ga daarna met hen op zoek naar oplossingen. Want ik houd van vooruitgang en geloof in ‘samen de schouders eronder’. Ik ben geen hokjesdenker en zoek ook buiten de gebaande paden naar een antwoord. Steeds met het belang van de vraagsteller voor ogen. Ik kijk naar wat er mogelijk is, maar zal het benoemen als er iets wordt gevraagd dat echt niet kan. Ik besef dat vertrouwen een belangrijke basis is en dat dat zal moeten groeien.

Wat is je band met het gebied?

In de periode 2018-2022 heb ik als omgevingsmanager en projectmanager voor Staatsbosbeheer gewerkt. Nu ligt mijn werk in de ring om het natuurgebied. De mensen die daar wonen en werken, heb ik in mijn hart gesloten; ze hebben nogal wat voor hun kiezen gekregen in de afgelopen decennia. Eerst moesten ze de rest van Nederland van energie voorzien in de vorm van turf, toen van voedsel en nu moet het weer allemaal anders. Ik vind het een voorrecht om juist in dit gebied aan belangrijke maatschappelijke thema’s een bijdrage te mogen leveren. In mijn werk voor Vitale Peel kan ik gebruik maken van de contacten die ik eerder bij de gemeenten, provincies en waterschappen heb gelegd, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Ook zat ik in mijn vorige rol in diverse werkgroepen met inwoners en ondernemers uit het gebied. Ik ken dus al veel mensen.

Hoe ziet jouw leven eruit als je niet in de Peel actief bent?

Ik ben gehuwd en heb drie dochters. Twee daarvan zijn al getrouwd en de derde heeft onlangs haar trouwjurk gekocht. We hebben twee kleinkinderen en de derde is op komst. We wonen in ’s-Gravenmoer aan een mooie oude turfvaart. Naast klussen en tuinieren houd ik me bezig met vrijwilligerswerk.

Hoe veel dagen per week ben je beschikbaar?

De ingeschatte tijdsbesteding voor Vitale Peel is twee dagen per week. In sommige perioden zal het werk meer tijd vragen, in andere wat minder. Over het algemeen ben ik zeer goed bereikbaar.

Wie is Eddy Boudewijns?

 

  • Functie: Omgevingsmanager Vitale Peel
  • Vooropleidingen o.a.: Land- en watermanagement en Bodembescherming en -sanering, Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein
  • Vorige functies o.a.: omgevingsmanager en projectmanager bij Staatsbosbeheer
  • Leeftijd: 56
  • Woonplaats: ‘s-Gravenmoer
  • Contact: 06-23245878, contactvitalepeel@ggagroenblauw.nl 
 

 

 

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen