Eén loket voor initiatieven: het ondersteuningsnetwerk PLUS

18-01-2023
609 keer bekeken

Om ideeën en initiatieven die bijdragen aan een toekomstbestendige Peel verder te helpen is het ondersteuningsnetwerk PLUS opgericht. Daarin werken de Brabantse gebiedspartners van Vitale Peel als één overheid samen. Coördinator Sandra Borremans licht de werking van het netwerk toe.

De één-loket gedachte moet het voor initiatiefnemers makkelijker maken om hun idee kenbaar te maken, de juiste ondersteuning en snel inzicht in de haalbaarheid van hun plan te krijgen. Eerste aanspreekpunt voor alle inwoners en ondernemers is omgevingsmanager Eddy Boudewijns. Sandra Borremans coördineert de samenwerking van het ondersteuningsnetwerk PLUS en schuift aan bij agrarisch ondernemers als het gaat om het scheppen van duidelijkheid in actuele ontwikkelingen en bij ontwikkelvragen zoals innovatie, omschakelen of stoppen. Het doel is een voor de ondernemer én het gebied duurzame toekomst. Samen met Eddy slaat Sandra een brug tussen ondernemers, overheden en omwonenden.

Bruggen slaan

 “Mijn ouders werkten vroeger bij de gemeente,” vertelt Sandra. ”Werken aan een duidelijke en dienstbare overheid is mijn drijfveer. In mijn werk bij de provincie Noord-Brabant ben ik lid van het team ondersteuners voor agrarische bedrijven, maar ik opereer onafhankelijk. Daardoor kan ik ook binnen het provinciehuis bruggen slaan tussen beleid en regels en tussen visie en uitvoering. Voor mij staat het vraagstuk centraal. De casus is de basis, zeggen wij ook wel. Door mijn netwerk, verbindingskracht en praktische werkwijze hoop ik de realisatie van een vitale Peel versneld dichterbij te brengen.”

Wie is Sandra Borremans?

  • Functie: Coördinator ondersteuningsteam Vitale Peel
  • Vooropleiding: BUAS vrijetijdsmanagement
  • Vorige functies o.a.: agrarisch coach ‘samen aan de keukentafel’ in Noord- en Midden-Limburg, coördinator transitieteam buitengebied voor de samenwerkende Kempengemeenten.
  • Leeftijd: 41
  • Woonplaats: Middelbeers
  • Contact: 06-52794252, sborremans@brabant.nl
 

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen