De schouders onder herinrichting Aa-dal en Mussenbaangebied

23-03-2023
551 keer bekeken

Waterschap Aa en Maas, Waterschap Limburg en Staatsbosbeheer starten een hydrologisch modelonderzoek naar de herinrichting van het dal van de Aa en vernatting van het Mussenbaangebied.

De waterschappen hebben voor het Aa-dal doelen om een toekomstbestendig perspectief te realiseren voor de landbouw dat past binnen het invullen van de wateropgaven (KRW). En dat past bij het versterken van het nabijgelegen natuurgebied. Ook werken zij samen aan een klimaatbestendig en natuurvriendelijk dal van de Aa, vanaf de oorsprong in Nederweert tot aan Starkriet in Someren.

Hydrologische buffer

Op verzoek van de provincies Limburg en Noord-Brabant richt Staatsbosbeheer het Mussenbaangebied aan de zuidwestzijde van de Groote Peel – met een oppervlakte van circa 100 hectare – in als hydrologische buffer voor Natura2000-gebied Groote Peel. Zie ook de link naar de .pdf kaart onderaan dit artikel. Het doel is ten behoeve van hoogveenherstel in de Groote Peel een hogere en meer stabiele grondwaterstand te bereiken en wateroverlast in de omgeving tegen te gaan.

Context: Vitale Peel

Beide projecten worden in de context van gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel opgepakt. De samenwerkende partijen streven er bovendien naar in droge tijden meer water vast te kunnen houden ten bate van natuur en landbouw. In natte tijden willen zij juist meer water af kunnen voeren.

Extra peilbuizen in het gebied

In samenspraak met agrarisch ondernemers uit de omgeving willen de organisaties komen tot haalbare en betaalbare inrichtingsmaatregelen voor het dal van de Aa en het Mussenbaangebied. Op korte termijn plaatsen de waterschappen extra peilbuizen in en om het gebied om de huidige grondwaterstanden vast te kunnen leggen en de komende jaren te kunnen volgen. Het resultaat van het modelonderzoek wordt dit voorjaar verwacht.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen