Agrariërs pakken zich samen in de Groote Peel

02-02-2023
422 keer bekeken

Een kleine groep agrariërs meldde zich bij Waterschap Limburg en ging vervolgens zelf aan de slag om te komen tot een andere inrichting en ander grondgebruik en beheer van de landerijen ten zuiden van de Groote Peel.

Er komt veel op de boeren af de komende jaren. Zo is beregening straks misschien niet meer altijd mogelijk. De agrariërs willen ook in de toekomst ‘boeren’, maar dan moet er wel het een en ander veranderen. Ze willen zelf hierover nadenken en met concrete voorstellen komen. De eerste schetsen zijn op 19 januari gepresenteerd in Meijel, gemeente Peel en Maas. Zo’n tachtig agrariërs waren aanwezig.

Vervolg

Het komende half jaar werken drie werkgroepen aan een mogelijke inrichting van een zone met extensief grondgebruik tegen de Peel aan. Verder kijken ze samen naar hoe ze beter om kunnen gaan met het beschikbare water. Ook bekijkt men de mogelijkheden voor subirrigatie vanuit de wateraanvoer van de Noordervaart.
Vanuit de aanwezigen kwamen enkele suggesties. Men vroeg om het werkgebied groter te maken, dus meer deelnemers en meer areaal. Ook werd geopperd om contact te leggen met initiatieven bij de Mariapeel en in Noord-Brabant.
De verwachting is dat tegen de zomer de agrariërs een vervolgbijeenkomst organiseren in samenwerking met Waterschap Limburg.

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen