Koersdocument Vitale Peel startschot voor meepraten en -doen

22-05-2023
829 keer bekeken

Op woensdag 17 mei 2023 stelden de bij gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel betrokken bestuurders een concept koersdocument vast. Dit document is een tussenproduct op weg naar een gebiedsplan Vitale Peel. Inwoners en ondernemers worden voor de zomer uitgenodigd om mee te praten en mee te doen.

“De urgentie om tot oplossingen voor natuur én de landbouw te komen is hoog,” licht Henk Raaijmakers, de onafhankelijk bestuursvoorzitter, deze stap toe. “Ook de leefbaarheid en de kwaliteit van het landschap staan onder druk. Dat is alle partners die samenwerken binnen Vitale Peel duidelijk. Iedereen voelt: het is nu of nooit. Het concept koersdocument geeft richting, met aandacht voor alle betrokken partijen. Ook de inwoners en ondernemers die we nog niet hebben kunnen spreken, krijgen nu de kans een inhoudelijke bijdrage te leveren. Hun inbreng hebben we hard nodig. Niemand kan dit alleen. Iedereen is nodig.”

Vervolgproces

Een toekomstbestendige en vitale Peel. Daar kunnen dit voorjaar inwoners en ondernemers over meedenken en aan meedoen. Daarbij wordt zowel aan Brabantse als aan Limburgse zijde van de Peelvenen aangesloten op lopende processen. Aan Brabantse kant zoeken de gebiedspartners de verbinding met processen van de gemeenten Asten en Deurne. Waar nodig worden er extra acties aan toegevoegd. Aan Limburgse kant denken en werken Limburgse gemeenten en belangenorganisaties mee aan het gebiedsplan voor deelgebied De Peel. Dat gebiedsplan wordt opgesteld in het kader van het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG).

Met de opgehaalde input scherpen de gebiedspartners het concept koersdocument aan. De definitieve versie van het koersdocument wordt naar verwachting eind 2023 vastgesteld.

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen