Omvorming Dennendijkse Bossen

Foto: gemeente Asten
11-10-2023
317 keer bekeken

In de Dennendijkse Bossen gaan de gemeente Asten en Bosgroep Zuid aan de slag om de bodem te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. Afgelopen september lichtten zij deze plannen toe aan belangstellenden. Dit project draagt bij aan diverse doelen van gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel.

De Dennendijkse Bossen hebben last van de gevolgen van verzuring en klimaatverandering. De bossen staan op zandgronden met voornamelijk naaldbomen. In drogere tijden hebben deze bomen het moeilijk, waardoor ze kwetsbaarder worden voor ziektes. Bovendien zorgen de naalden voor extra verzuring van de bodem. Met steun van provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling gaan de gemeente Asten en Bosgroep Zuid dit tegen. Tijdens een informatieavond op 5 september kregen zo’n 100 geïnteresseerden uitleg over de plannen en konden zij hierover meepraten. Bosgroep Zuid leidde twee weken later ruim 30 belangstellenden rond in het gebied om hen ter plaatse over de plannen te informeren.

Een toekomstbestendig bos

De eerste werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Eerst wordt een dunning uitgevoerd. “Dat betekent dat diverse bomen, met name dennenbomen, worden geveld om plaats te maken voor nieuwe loofbomen,” licht Roy Heymans, beleidsuitvoerder groen, natuur en landschap gemeente Asten, toe. Het planten van de bomen gebeurt in de komende twee winters. Er komen 35.000 nieuwe loofbomen en struiken bij. Roy: “Het planten van andere soorten draagt bij aan een gevarieerder en robuuster bos, dat klaar is voor de toekomst.” In de komende maand wordt het gehele gebied van 162 hectare verrijkt met steenmeel als bodemverbeteraar. Steenmeel bestaat uit gemalen steen en bevat mineralen. Hiermee worden tekorten in de bodem weer aangevuld. In de laatste fase van de aanpak, in de nazomer van 2024, worden slootjes in het bos gedicht en afgedamd om het gebiedseigen water zo lang mogelijk vast te houden. Het doel is een bos te creëren dat in de toekomst op eigen kracht kan voortbestaan. Daarnaast worden er maatregelen genomen om het bos aantrekkelijker te maken voor de recreant, zoals het aanleggen van overgangszones en bloeiende bosranden. Het hout uit de oogst wordt ingezet voor het maken van enkele nieuwe bankjes in het gebied. Roy: “Deze transformatie versterkt het natuurgebied, vergroot de beleefbaarheid en verbetert recreatiemogelijkheden die in balans en harmonie zijn met de natuur. Zo creëren we een parel en stapsteen tussen de diverse Natura 2000-gebieden en de overige bossen.” Deze aanpak is in lijn met de opgaven van gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel.

Meer informatie en updates over dit project zijn te vinden op de website van de gemeente Asten.

 

Dit POP3 project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen