Video: ‘Het Brabants landelijk gebied verandert’

15-11-2023
1033 keer bekeken

Het landelijk gebied in Brabant gaat de komende jaren veranderen. We brengen bodem, water en lucht op orde. Dat is van belang voor de natuur, het landschap, de landbouw en de gezondheid van de mensen. En dus voor een plek waar mensen ook in de toekomst gezond en veilig kunnen wonen, werken en leven.

Dit is een lastige klus om voor elkaar te krijgen. We staan voor moeilijke keuzes met forse gevolgen. Daarom werken provincie, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, de agrarische sector en andere betrokkenen met elkaar samen. We doen dit met een gebiedsgerichte aanpak op diverse plekken in Brabant. De video: ‘Het Brabants landelijk gebied verandert’ licht de noodzaak en complexiteit van de gebiedsgerichte aanpak uit.

Deze aanpak stopt niet bij de provinciegrens. In gebieden die deels in andere provincies liggen, zoals Vitale Peel, dat zowel in Brabant als in Limburg ligt, betrekken we ook de betreffende provincies, waterschappen, natuur- en agrarische organisaties.

Lees meer over de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak.

 

 

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen