Niet afwachten maar doorpakken

05-12-2023
319 keer bekeken

Met het afgelopen zomer gepubliceerde concept koersdocument en de bijbehorende praatplaten in de hand heeft omgevingsmanager Eddy Boudewijns de afgelopen tijd met diverse inwoners en ondernemers rond de Peelvenen gesproken over de uitdagingen waar we met elkaar voor staan. Waar spraken ze zoal over?

“Mensen weten me te vinden. Daar ben ik blij om,” vertelt Eddy. “Ze delen hun zorgen met me, over de teruglopende biodiversiteit of over de toekomst van hun bedrijf. En we bespreken wat het betekent om middenin een transitie te zitten. De uitdagingen waar we voor staan, zijn uiteenlopend en fors. En de wereld om ons heen blijft in beweging. Dat er geen pasklare oplossingen zijn, is helder. Toch gebeurt er van alles.”

Geen pasklare oplossing

“We geloven,” vervolgt Eddy, “in een aanpak op kleine schaal, dicht bij en met de mensen om wie het gaat. De praatplaten bevatten een indeling in deelgebieden. Naar aanleiding van de gesprekken die de afgelopen maanden zijn gevoerd, zullen we die iets aanpassen. Ook zien we dat in de deelgebieden, zowel aan Limburgse kant als Brabantse kant van de provinciegrens, maatwerk nodig is. Per deelgebied verschilt de mate van samenwerking tussen ondernemers, inwoners en overheden. In de initiatieven die al zijn genomen, zien we duidelijke accentverschillen als het gaat om oplossingen en maatregelen. Er gaat daarom niet gewerkt worden aan één overkoepelend gebiedsplan Vitale Peel, maar we bouwen voort op een uitwerking per deelgebied. De aanpak kan per deelgebied verschillen en we gaan niet in elk deelgebied tegelijk aan de slag. We verwachten aan de Brabantse kant in twee deelgebieden met inwoners en ondernemers te beginnen, op zoek naar de best mogelijke oplossingen. Wat we in de praktijk leren, kunnen we vervolgens in andere deelgebieden toepassen.”

Samenhangende initiatieven

Dat inwoners en ondernemers niet afwachten tot er iets op hen afkomt, blijkt uit burgerinitiatieven als Poort naar de Peel en de dorpsvisie van Heusden. Gebiedspartners gemeente Deurne, Staatsbosbeheer en waterschap Aa en Maas leggen ondertussen hun oor te luisteren over thema’s als beleving in en rond de Peelvenen. Ook over concrete projecten, zoals de inrichting van het Mussenbaangebied wordt in de betreffende gemeenten het gesprek opgezocht. In Asten trok de informatievoorziening over de omvorming van de Dennendijkse Bossen veel belangstelling. In gebiedsgerichte aanpak Gedeelde Peel van de gemeente Horst aan de Maas ontwikkelen inwoners en ondernemers zelf een toekomstperspectief, waarna onder regie van de gemeente samen met de andere stakeholders wordt gezocht naar een samenhangend perspectief voor alle opgaven. In de definitieve versie van het koersdocument Vitale Peel en de gebiedsplannen per deelgebied komen de opgehaalde ideeën en geleerde lessen van alle betrokkenen samen, met oog voor alle opgaven waar Vitale Peel voor staat.

Ook zijn er goede voorbeelden aangedragen voor ontwikkelperspectieven voor het NOVEX-gebied waar de Peelvenen binnen vallen. “NOVEX is een benaming van het Rijk voor de verkenning van een gebied dat staat voor een grote ruimtelijke transitie. Het werkgebied van Vitale Peel valt binnen NOVEX-gebied De Peel,” licht Eddy toe. Naar verwachting worden deze ontwikkelperspectieven in het eerste kwartaal van 2024 ter consultatie aan inwoners en andere betrokkenen voorgelegd.  

Blijf vooral meedenken!

Heeft u vragen over gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel? Bijvoorbeeld over het concept koersdocument en de bijbehorende praatplaten? Of heeft u gedachten over de toekomst van de Peelvenen die u graag wilt delen of toetsen? Neem dan vooral contact op met omgevingsmanager Eddy Boudewijns via contactvitalepeel@ggagroenblauw.nl of 06-23245878. Veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden vindt u elders op deze website.

Meer weten over NOVEX De Peel? Bekijk dan de ‘routekaart op hoofdlijnen’ op pagina 19 in het programma NOVEX

Globaal beeld van de ontwikkelstappen van de gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.

 

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen