Constructieve inloopbijeenkomst Mussenbaangebied

Omwonenden, pachters en eigenaren van aangrenzende percelen in de Peelboerderij voor de inloopbijeenkomst project MussenbaangebiedInloopbijeenkomst project Mussenbaangebied, 18 december 2023, Credits: Staatsbosbeheer.
12-02-2024
174 keer bekeken

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de inrichtingsplannen voor het Mussenbaangebied aan de zuidwestzijde van Nationaal Park De Groote Peel. Het voorlopig ontwerp is door Staatsbosbeheer op 18 december aan belanghebbenden uit de omgeving gepresenteerd.

Samen met de gebiedspartners van Vitale Peel werkt Staatsbosbeheer aan de inrichting van het Mussenbaangebied. De essentie van het project is water beter en langer vasthouden, een opdracht die goed aansluit bij de gezamenlijke bodem- en wateropgave in en rondom de Peelvenen.

Omwonenden, pachters, natuurverenigingen en eigenaren van aangrenzende percelen hadden in de prachtige Peelboerderij de kans om het voorlopig ontwerp te bekijken. Vragen en ideeën werden besproken met boswachters en het projectteam. Ook vertegenwoordigers van de gebiedspartners van Vitale Peel waren aanwezig. “Het was mooi om te zien dat er open gesprekken plaatsvonden over het project en de transitie van de Peelvenen, met respect voor de verschillende belangen en meningen,” vertelt omgevingsmanager Willem Broeders van Staatsbosbeheer. “Zo kwam het belang van water vasthouden voor zowel natuur als agrariërs ter sprake, maar ook de ligging van de aangelegde kades en de vogels in het gebied.” Hij kijkt met een tevreden gevoel terug op de inloopbijeenkomst.

In het voorjaar van 2024 maakt Staatsbosbeheer het definitieve ontwerp. Daarna volgt de vergunningsprocedure. Het streven is om in de tweede helft van 2024 tot uitvoering over te gaan.

Hoe zou het Mussenbaangebied er over een aantal jaar uit kunnen zien? Bekijk de impressie en het voorlopig ontwerp op de projectpagina van Staatsbosbeheer!

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen