Bestuurders danken Gerard Daandels voor 25 jaar inzet

Gerard Daandels
13-02-2024
154 keer bekeken

“Einde van een tijdperk, maar het werk gaat door”. Op 8 januari 2024 schoof Gerard Daandels voor het laatst aan bij het bestuurlijk overleg van Vitale Peel, waarvan hij als voorzitter van de Integrale Gebiedscommissie (IGC) Peelvenen adviseur was. Gelukkig blijft zijn “historisch geheugen” voorlopig beschikbaar voor deze gebiedsgerichte aanpak.

Vanaf de aanloop naar het landinrichtingsplan ‘Het onverenigbare verenigd’, gepubliceerd in 2005, is Gerard Daandels bij de herinrichting van het gebied rondom de Peelvenen betrokken. Eerst als burgemeester van Deurne, daarna als voorzitter van de Landinrichtingscommissie Peelvenen en sinds 2015 als voorzitter van de IGC Peelvenen en lid van het bestuurlijk overleg Peelvenen. Met de afronding van project Leegveld eindigde in oktober 2023 de Bestuursovereenkomst Peelvenen en daarmee ook de activiteiten van de IGC. Als dank voor hun inzet werden alle leden afgelopen najaar in het zonnetje gezet. De resterende opgaven van de Bestuursovereenkomst Peelvenen zijn ondergebracht bij Vitale Peel. De bestuurders van deze gebiedsgerichte aanpak grepen de laatste keer dat Gerard in hun midden was aan voor een terugblik op 25 jaar inzet en gaven hem een afscheidscadeau.

Gezamenlijk optrekken

Henk Raaijmakers, onafhankelijk voorzitter van het bestuurlijk overleg van Vitale Peel, overhandigde Gerard een speciaal voor hem ontworpen kunstwerk dat de verbinding in de Peelvenen verbeeldt. In het beeld van Dirk Verberne zijn onder andere twee uitgestoken handen te ontwaren. “We werken er hard aan om die handen ook echt samen te laten gaan,” lichtte Henk toe. Ook een kaart van het gebied is in het kunstwerk te ontwaren. Henk: “Aan de hand van dit beeld, kun je het verhaal van de Peel vertellen.” Bij de overhandiging memoreerde Henk dat Gerard altijd zeer hechtte aan het gezamenlijk optrekken van de provincies Limburg en Noord-Brabant. De opheffing van de Dienst Landelijk gebied in 2015 zag Gerard dan ook met lede ogen aan. In de periode daarna kon de IGC gevraagd en ongevraagd advies geven. Beide deed Gerard met verve. Henk was een tijd vicevoorzitter van de IGC en leerde Gerard kennen als een zeer betrokken en oplossingsgerichte bestuurder met een duidelijke mening. Henk: “Je zat vaak bij agrariërs aan tafel om van alles uit te leggen. Je kent ieder stuk grond rond de Peelvenen en de eigenaren, zowel in Brabant als in Limburg. In jouw historisch geheugen zit alles tot in detail opgeslagen. Hopelijk mogen we dat af en toe nog eens raadplegen.”
Gerard is niet helemaal uit beeld. Hij blijft een adviesrol houden in gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel.

Afbeeldingen

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen