Informatieavond beekdalbrede aanpak Groote Molenbeek - Mariapeel

06-02-2023

Begin

13-02-2023 om 18:00

Einde

13-02-2023 om 20:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

De Groote Molenbeek is aangewezen als testgebied voor een beekdalbrede aanpak. Het is de geschikte omgeving om een aantal projecten op te zetten en te volgen wat de effecten zijn. Waterschap Limburg gaat er aan de slag met subirrigatie, een doorstroommoeras en een lagg-zone.

De projecten op de projectenkaart van Vitale Peel aangegeven projecten 'Aanpassen waterhuishouding Griedtsveen', 'Aanleg laggzone Kabroeksebeek', 'pilot subirrigatie' en 'Ontwikkeling doorstroommoeras Groote Molenbeek' vallen binnen de pilot Groote Molenbeek.

Locatie informatiebijeenkomst: de Turfhoeve in Sevenum.

Aanmelden voor de informatieavond kan door een mail te sturen naar secretariaatkeno@waterschaplimburg.nl. Geef daarbij ook uw voor- en achternaam en uw mailadres door en laat Waterschap Limburg weten of u in de toekomst via dat mailadres benaderd mag worden.

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen