Kennisdeelevent Water & de Boer

12-02-2024

Begin

23-02-2024 om 12:00

Einde

23-02-2024 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

De Brabantse Hoeve in Volkel

AgroProeftuin de Peel organiseert een kennisdeelevent op 23 februari van 12 tot 17 uur in De Brabantse Hoeve in Volkel. Agrarische ondernemers, teeltadviseurs, bodem- en waterdeskundigen en andere vernieuwers zijn van harte welkom. Vooraf graag aanmelden.

Een teveel aan water, maar ook een tekort, en de kwaliteit van het water in Nederland zijn regelmatig in het nieuws. Agrarisch ondernemers worden hier vanuit overheid en maatschappij op aangesproken. Echter in de eigen bedrijfsvoering hebben ondernemers vooral last van deze wateruitdagingen. Binnen AgroProeftuin de Peel zijn in de afgelopen jaren veel praktische proeven gedaan om de kwaliteit van bodem en water op het bedrijf te verbeteren en om daarmee een plus te realiseren voor de bedrijfsvoering. 

Kennis en expertise water

AgroProeftuin de Peel en de betrokken boeren en andere vernieuwers die hieraan hebben bijgedragen delen graag de opgedane kennis en expertise. Want wat is er nodig om de beschikbaarheid van water en de waterkwaliteit op zandgronden in de vingers te krijgen en te houden? Wat kun je daarin zelf doen als agrarisch ondernemer? En dus wat kunnen agrarische ondernemers bijdragen aan het oplossen van de wateruitdagingen nu en in de toekomst?

Programma

 • Lunch
 • Welkom en opening
  Jeroen van den Heuvel, voorzitter AgroProeftuin de Peel
 • Waterstromen, bodemsystemen en waterkwaliteit in Noordoost-Brabant
  Jos Kruit, droogteco├Ârdinator van Waterschap Aa en Maas
 • Palet aan waterinnovaties in de praktijk: 
  • Nitraatuitspoeling beperken, hoe doe je dat?
   Voorbeeld Boeren Innovatie Netwerk met melkveehouder Rob Wientjes, akkerbouwer William van der Heijden en bodemadviseur Anna Zwijnenburg van Van Tafel naar Kavel
  • Samen werken aan vitale bodem en minder uitspoeling
   Voorbeeld PAVEx-project samenwerking Veehouderij en Akkerbouw met akkerbouwer Bart Peters en onderzoeker Brigitte Kroonen van WUR Vredepeel.
  • Elke Druppel de Grond in
   Voorbeeld uit de Achterhoek met Henry Mentink, adviseur bij Waterschap Rijn & IJssel
  • Water essentieel voor goede opbrengsten
   Voorbeeld BodemUP met Djessie Donker van ZLTO
  • Waterkwaliteit in detail
   Verdieping door Frank van Herpen en Edwin Hes, waterkwaliteitsdeskundigen bij Waterschap Aa en Maas
 • Waterontwikkelingen in Noordoost-Brabant
 • Afronding en borrel

Aanmelden

Deze middag begint met een lunch. Daarom ontvangt AgroProeftuin de Peel graag vooraf uw aanmelding.

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen