Succes Brabantse Biodiversiteitsmonitor leidt tot vervolg in heel Brabant

31-01-2022
237 keer bekeken

Het succes van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) heeft geleid tot een vervolg. Er komt 1,3 miljoen beschikbaar voor een tweede fase, waaraan 140 melkveehouders uit heel de provincie deel kunnen nemen.

Via de BBM worden melkveehouders financieel beloond voor hun bijdrage aan natuur, water en landschapskwaliteit.

 

 

In de eerste fase zijn al 200 melkveehouders aan de slag gegaan met de BBM. Ze zijn enthousiast over de integrale aanpak, dat daarbij wordt gestuurd op doelen en beloond voor prestaties. De agrarisch collectieven verzorgen de werving, de aanvraag, administratieve verplichtingen en de uitbetaling van de beloning op basis van de geleverde prestaties door de ondernemer. De melkveehouders wordt alleen gevraagd om hun ondernemerschap in te zetten en te kijken welke maatregelen op hun bedrijf passen om hun score te verbeteren.

Structureel verdienmodel

De BBM wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant, ministerie LNV en Brabants Bodem. Vanuit het project kan de melkveehouder voor drie jaar een maximale vergoeding van €5.000,- per jaar ontvangen. Daarna is het van belang dat de maatregelen worden voortgezet. Daarom wordt gelijktijdig gewerkt aan structurele beloning. Zo geeft een hoge BBM-score voorrang bij het pachten van gronden van provincie en waterschappen. Ook helpt zo’n hoge score om als natuurinclusief bedrijf toestemming te krijgen per 1-1-24 minder vergaande stalaanpassingen te doen. Verder helpt een hoge score bij het verkrijgen van een plus op de melkprijs van Friesland Campina of een rentekorting bij de Rabobank. Agrifirm organiseert samen met BBM verschillende kennissessies voor melkveehouders over bijvoorbeeld bodem en voermaatregelen om hun score te verbeteren. Alle partijen van Brabants Bodem werken eraan om meer van dit soort beloningen beschikbaar te krijgen voor duurzame melkveehouders.

Brabantbrede openstelling

De eerste fase van BBM was vooral bedoeld voor ondernemers in Van Gogh National Park. Fase 2 van de BBM staat open voor melkveehouders in heel Brabant. In totaal kunnen 140 boeren deelnemen. Aanmelden is mogelijk via de collectieven agrarisch natuurbeheer.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de BBM of u aanmelden voor deelname? Op de website van de provincie Noord-Brabant vindt u het volledige artikel. Ook volgden op donderdag 27 januari 2022 meer dan 300 geïnteresseerden de inspirerende digitale bijeenkomst “Groener boeren verdient beter!”. Deze bijeenkomst is terug te kijken op de website van Van Gogh Nationaal Park. 

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen