Kennissessie realisatie ecologische verbindingszones (EVZ’s) op 24 februari

01-02-2022
220 keer bekeken

De provincie Noord-Brabant nodigt u van harte uit voor een gratis (online) kennissessie op donderdag 24 februari over de realisatie van ecologische verbindingszones (EVZ's).

Ecologische verbindingszones (EVZ’s) spelen een cruciale rol bij behoud en versterking van de biodiversiteit. Ze vormen de verbindende schakels tussen de Brabantse natuurgebieden en leveren een belangrijke bijdrage aan een goede waterkwaliteit, waterberging en een aantrekkelijk landschap. Sinds 1993 zijn al veel hectares gerealiseerd: inmiddels ongeveer 2150 hectare, waarvan een deel nog in uitvoering is. Op donderdag 24 februari is er een gratis (online) kennissessie  waarvoor u van harte bent uitgenodigd!

Doel

In dit webinar deelt de provincie kennis over het belang van EVZ’s en ontvangt u  handvatten voor de uitvoering. De provincie gaat in op financieringsmogelijkheden en aanverwante onderwerpen zoals ontsnippering van gemeentewegen en de uitvoering van de Brabantse bossenstrategie.

Voor wie interessant?

Bent u een direct betrokken instantie zoals een gemeente of waterschap? Of bent u (in)direct betrokken bij het onderwerp EVZ’s? In beide gevallen bent u van harte welkom om deel te nemen aan dit webinar. Stuur gerust deze uitnodiging door aan andere belangstellenden.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden, vindt u op de website van de provincie Noord-Brabant

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen