Nieuwe gebiedspartners sluiten aan bij Vitale Peel

03-03-2022
480 keer bekeken

Provincie Limburg, Waterschap Limburg en de Brabantse Milieufederatie hebben zich aangesloten bij de gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel.

Hierin werken de gemeenten Asten en Someren, ZLTO, Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer en provincie Noord-Brabant sinds vorig jaar samen aan diverse opgaven rond de Groote Peel, de Mariapeel en de Deurnsche Peel.

In het gebied staan de leefbaarheid, natuur en sociale cohesie onder druk door gebrek aan voldoende kwalitatief water voor natuur en landbouw. Agrariërs vragen zich af of er nog toekomstperspectief voor ze is. Alleen door samenwerking tussen overheid, agrarische ondernemers en inwoners, samen te experimenteren en te leren vinden we een antwoord op de vraag hoe we tot een vitale peel komen. De gebiedspartners sluiten voor de zomer een samenwerkingsovereenkomst. Wat is de meerwaarde van de gebiedsgerichte aanpak voor de nieuwe partners?

‘Geïntegreerde, overzienbare aanpak’

Gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Ruimte, Water en Landbouw) van Provincie Limburg: “Wij vinden het belangrijk om ook als Provincie Limburg deel te nemen aan de gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel omdat we op deze manier tot een geïntegreerde, overzienbare aanpak kunnen komen. Dit is niet alleen goed voor de ondernemers in het gebied, maar ook voor de natuurgebieden zelf. Wij verbinden de sociaal-economische vraagstukken hier nadrukkelijk aan de opgaven van natuurverbetering, waterbeheer en stikstofreductie. En dat heeft meerwaarde.”

‘Perspectief bieden’

Chrit Wolfhagen, DB-lid van Waterschap Limburg: “Er liggen zeer veel problemen in en rond de Peel waar we vanuit beide provincies hard aan willen werken. De uitdagingen zijn groot, een realistisch plan van aanpak dat ook wordt gedragen door de regio moet oplossingen bieden. Ik begrijp de onrust onder de bevolking. Dat komt omdat er heel veel onduidelijk is. Ik vind dat we als overheden perspectief moeten bieden.”

‘Draagvlak voor oplossingen’

Ook stikstofreductie heeft de aandacht in de gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel. “De Brabantse Milieufederatie maakt zich grote zorgen over het huidige stikstofprobleem. We zijn ongerust dat het probleem te traag wordt aangepakt om de teloorgang van kwetsbare natuur in Brabant te stoppen”, zegt Femke Dingemans directeur Brabantse Milieufederatie (BMF). “Ondertussen willen we met elkaar voorkomen dat we grondgebonden natuurinclusieve agrarische ondernemers verliezen. We hebben hen juist hard nodig bij het oplossen van dit probleem. Zeker in de Peel geldt dat naast de stikstof- en natuuropgave ook het hydrologisch herstel randvoorwaardelijk is voor succes. De BMF neemt graag deel aan gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel, ook namens de terreinbeherende organisaties Brabants Landschap en Natuurmonumenten, om een integrale aanpak te helpen realiseren en het draagvlak voor oplossingen in het gebied te vergroten.”

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen