Rapport over keukentafelgesprekken ZLTO beschikbaar

01-04-2022
842 keer bekeken

ZLTO heeft in opdracht van de provincie Noord-Brabant in de periode oktober – december 2021 gesprekken gevoerd met 44 agrarische ondernemers die hun bedrijfslocatie hebben in gebieden grenzend aan de Groote Peel en de Deurnsche Peel. In deze fase is gesproken met veehouderijbedrijven.

De resultaten zijn gedeeld met de betreffende ondernemers en nu beschikbaar. ZLTO benadrukt dat boeren een belangrijke rol vervullen in het gebied en dat willen blijven doen. “Dat is een cruciaal uitgangspunt voor ons,” licht Mario Berkers, voorzitter van ZLTO-afdeling Deurne, toe. “Het is goed dat de provincie en andere gebiedspartners dit belang onderkennen.”

Bijdragen aan duurzame en robuuste oplossingen

Agrariërs zorgen voor gezond en veilig voedsel en fijn groen en dragen bij aan een vitaal en robuust platteland. Dat is de opdracht die zij zichzelf opleggen, generatie op generatie. Juist daarom willen zij nadrukkelijk bijdragen aan duurzame en robuuste oplossingen voor een in alle opzichten vitale Peel, in het belang van alle betrokken partijen en de omgeving.   

In de gevoerde gesprekken deden de veehouders, op hoofdlijnen, deze oproepen:

  • Werk aan een uitvoeringsplan landbouw met én door ondernemers: Er is geen standaardoplossing voor alle bedrijven in het totale gebied (one size fits all). Het betreft maatwerkoplossingen per locatie en per ondernemer.
  • Zorg voor en borg onafhankelijke begeleiding, opdat agrariërs zelf een keuze kunnen maken voor hun toekomst, ongeacht het scenario.
  • Ondersteun agrarisch ondernemers bij het zetten van stappen richting een meer extensieve bedrijfsvoering, het verbeteren van de bodemkwaliteit en de waterhuishouding in het gebied.
  • Bied ons ruimte om te ontwikkelen en te innoveren, en in te spelen op ontwikkelingen in de markt en maatschappij en faciliteer ons daar in.

Bouwstenen voor bepalen vervolgstappen

De uitkomsten van de gesprekken vormen belangrijke bouwstenen voor het bepalen van de vervolgstappen in de gebiedsgerichte aanpak om een vitale agrarische sector rond de Peel te behouden, uiteraard in samenhang met de opgaven die er liggen. Concretisering van de aanbevelingen uit het rapport moet uiteindelijk landen in een uitvoeringsplan landbouw.

>> Download het rapport over de keukentafelgesprekken hier.

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen