Factsheets en kaarten geven inzicht in opgaven Vitale Peel

25-05-2022
716 keer bekeken

De partners van gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel zetten samen hun schouders onder 8 opgaven. Per opgave is een factsheet gemaakt die een samenvatting biedt van de huidige situatie in de Peelvenen, wat nodig is op basis van wetgeving en wat de ambities van gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel zijn.

Ook is er aandacht voor lopende projecten, monitoring en relevant beleid.

De 8 opgaven

Het gaat om de opgaven (1) het versterken van (het netwerk van) natuurgebieden, (2) het ontwikkelen van toekomstbestendige landbouw, (3) het verbeteren van de beschikbaarheid en kwaliteit van water en vitaliteit van de bodem, (4) het geven van een nieuwe economische impuls, (5) het ontwikkelen van duurzame energievoorziening, (6) het vergroten van de leefbaarheid, (7) het vergroten van de beleefbaarheid inclusief recreatie en (8)  het bijdragen aan stikstofreductie.

Factsheets en kaarten

De informatie is vertaald naar kaartbeelden, waarop naast algemene informatie de belangrijkste wettelijke opgaven en ambities zijn aangegeven. De factsheets en kaarten vindt u op www.ggagroenblauw.nl/vitalepeel onder ‘Documenten’. Het is aan te raden die bij de hand te hebben bij het bekijken van het filmpje.

In het filmpje licht de kwartiermaker en projectmanager van gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel, Niels Aten, toe hoe deze factsheets en kaarten zijn opgebouwd; een soort leeswijzer. Niels gaat daarin ook in op het proces van gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel en de huidige stand van zaken.

Op www.ggagroenblauw.nl/vitalepeel vindt u ook een formulier waarmee u kenbaar kunt maken dat u betrokken wilt worden bij één of meerdere opgaven.

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen