Reactie Brabant op doelen van het Rijk voor reductie van stikstof

11-06-2022
264 keer bekeken

Op vrijdag 10 juni heeft minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof de Tweede Kamer een brief toegezonden over de startnota Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) met daarin richtinggevende doelen per gebied voor het naar beneden brengen van de stikstofemissie.

Daarnaast heeft minister Staghouwer van Landbouw een brief verzonden met daarin het perspectief Landbouw. De provincie Noord-Brabant heeft haar eerste reactie daarop op haar website geplaatst. 

Gedeputeerde Erik Ronnes: “Voor Brabant blijft naast een pakket aan bronmaatregelen waarbij alle sectoren een bijdrage leveren aan stikstofreductie - uit de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) - een gedegen gebiedsproces met alle betrokken partijen het uitgangspunt om te komen tot een duurzame situatie in de gebieden”.

Het volledige bericht vindt u op de website van de provincie.

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen