Vitale Peel en stikstofreductiedoelen

21-06-2022
632 keer bekeken

In gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel werken partners samen met de omgeving aan een toekomstbestendig en vitaal gebied rond de Peelvenen. De richtinggevende stikstofreductiedoelen, die het kabinet onlangs bekend maakte als onderdeel van het Nationaal Programma Landelijk Gebied, hebben grote impact.

(Agrarisch) ondernemers maken zich ernstig zorgen: is er nog perspectief voor hen? Inwoners vragen zich af wat de ontwikkelingen betekenen voor de leefbaarheid in de dorpen.

Hun zorgen zijn heel begrijpelijk. Het is nog onduidelijk hoe de gestelde doelen behaald gaan worden. Het opstellen van een aanpak en de uitvoering daarvan ligt bij de provincies. Zij hebben nog de nodige vragen bij de door het kabinet gezette stap; lees de reacties van de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Provinciale aanpak

De provincies Noord-Brabant en Limburg kennen al jaren een provinciale aanpak voor het realiseren van de stikstofdoelstellingen: de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof en de Limburgse Aanpak Stikstofreductie en Natuurherstel. De provincies bekijken nu hoe de richtinggevende stikstofreductiedoelen van het kabinet passen binnen deze bestaande lijnen.

Gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel

Ook de gebiedspartners van de gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel brengen momenteel in kaart wat de stikstofreductiedoelen betekenen voor de Peel en voor hun aanpak. Voor gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel zijn acht opgaven in samenhang bepaald, zoals vergroten van de leefbaarheid, het geven van een nieuwe economische impuls en bijdragen aan de stikstofreductie.

Henk Raaijmakers, voorzitter gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel: “Hoewel het gesprek momenteel vooral over stikstof gaat, moeten we de opgaven in samenhang met elkaar blijven bekijken. Als teveel ondernemers stoppen of verhuizen, gaat dat ten koste van de leefbaarheid in het gebied. Voor een toekomstbestendige en vitale Peel hebben we ondernemers nodig in het gebied, waaronder agrariërs. Zij zijn een onmisbare schakel in de toekomst van dit gebied. Daarom is het nodig nieuwe economische impulsen te onderzoeken. Maar daar moet wel ruimte voor zijn van bovenaf. Ruimte voor anders denken en doen. De vraag is hoeveel ruimte de huidige ontwikkelingen ons nog bieden en wat we precies nodig hebben.”

Via deze website en de nieuwsbrief Vitale Peel houden we u op de hoogte van de gevolgen van de stikstofreductiedoelen voor het gebied rond de Peelvenen.   

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen