Pilot vitaal buitengebied wordt Zundert Floreert

15-07-2022
222 keer bekeken

Op donderdag 14 juli was in Zundert het 1e Oogstfeest. De dorpsraden, ZLTO, Treeport, gemeente Zundert, de provincie en het waterschap Brabantse Delta vierden hun nieuwe manier van werken en legden deze vast.

Partners en overheden hebben in de pilot Vitaal Buitengebied hard gewerkt om fijn te wonen, ondernemen en recreëren in het buitengebied van gemeente Zundert. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe manier van werken, genaamd ‘Zundert Floreert’. 

Door het ondertekenen van het convenant Zundert Floreert werden de afspraken officieel bekrachtigd. Met ruim 250 initiatieven, 7 gebiedsvisies en een nieuwe manier van samenwerken is veel bereikt.

Om het Zundertse buitengebied, dat te maken heeft met agrarische leegstand en klimaatverandering, vitaal te houden werd twee jaar geleden een pilot gestart om aan oplossingen te werken. Inwoners van zeven gebieden in de gemeente deelden tijdens de pilot hun wensen en ideeën voor het buitengebied. Zij namen zelf het voortouw voor plannen en initiatieven en hebben zo mede bepaald over de toekomst van hun eigen gebied. Nu komt er een einde aan de pilot. Maar dat betekent voor de Zundertse gemeenschap geen einde, het betekent juist een begin. Het begin van een nieuwe manier van (samen)werken met elkaar, van Zundert Floreert.

Het volledige bericht vindt u op de website van de provincie.

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen