26 januari: Aan de slag met Duurzame gronduitgifte

15-12-2022
165 keer bekeken

Vijf jaar geleden startten grondeigenaren in Brabant met stellen van meer (duurzaamheids)voorwaarden aan de uitgifte van hun gronden. Wat zijn hun resultaten? En wat is de volgende stap? Op 26 januari is er een bijeenkomst voor iedereen die aan de slag wil met duurzame gronduitgifte.

Met duurzame gronduitgifte kan je snel, effectief én samen met agrarische ondernemers werken aan de grote opgaven waar de overheid en andere partijen in het landelijk gebied voor staan.

Duurzame gronduitgifte is het verpachten grond waarbij niet alleen de prijs telt maar ook de mate waarin een agrarisch ondernemers (met zijn bedrijfsvoering) bijdraagt aan biodiversiteit, vitale bodem, schoon (drink)water en een klimaatrobuust landschap. Voor agrarisch ondernemers die willen bijdragen aan deze doelen biedt het voordeel (prijs en/of langjarige zekerheid) en voorrang bij inschrijving op de pachtgronden. Zo zorg je samen dat doelen gerealiseerd worden.

Het programma en aanmeldformulier voor de bijeenkomst op 26 januari staan op landbouwenvoedselbrabant.nl

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen