Nieuwe natuur op boerenland in boerenhand

26-01-2023
572 keer bekeken

Tiny houses als verdienmodel voor agrarisch ondernemers. Maashorst gaf toestemming voor de uitwerking van een demolocatie. Voor Vitale Peel interessant om te volgen. Een antwoord op opgaven als 't ontwikkelen van toekomstbestendige landbouw, 't versterken van natuur en 't vergroten van leefbaarheid?

“Onze stichting zet zich in voor het versterken van het voor de Peel typische coulissenlandschap met heggen, hagen, poelen en meanderende sloten,” vertelt Pierre Bos, bestuursvoorzitter van Peel Natuurdorpen. “Meer biodiversiteit willen we bewerkstelligen door de aanleg van kruidenrijk grasland. In deze door agrariërs aangelegde nieuwe natuur op voormalige landbouwgrond willen we tiny houses neerzetten, verscholen tussen de bomen. Landschapslandbouw noemen we dat. De bewoners van die tiny houses zullen een positieve bijdrage hebben op de leefbaarheid in het vergrijzende gebied.”

Toekomstperspectief

“Dit concept is bedoeld om boeren weer toekomst te bieden,” licht Bos toe. “Kinderen die het nu niet zien zitten om het bedrijf van de ouders over te nemen, hopen we enthousiast te maken om dankzij een nieuw verdienmodel toch door te gaan. Daarvoor hebben we de overheid hard nodig. Het concept van Peel Natuurdorpen moet in het omgevingsplan worden vastgelegd om te voorkomen dat de ontwikkeling van de natuur en het bouwen van de tiny houses bij projectontwikkelaars wordt ondergebracht. Dat doen we met een zogenaamde kwalitatieve verplichting. Toekomstige bewoners van tiny houses hebben daarmee de zekerheid dat ze er lang kunnen blijven. We zetten in op eeuwigdurend.”

Demo

 Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst heeft toestemming gegeven voor de uitwerking van De Heihorst in Zeeland als demolocatie voor de ontwikkeling van Peel Natuurdorpen. Het gaat om 15 à 20 hectare landbouwgrond. Bos: “In het voorjaar zien we daarop hopelijk nieuwe natuur en de eerste tiny houses verschijnen. In geval van succes rollen we het concept graag uit in andere Peel-gemeenten.” NOVEX De Peel dient als overlegtafel voor de betrokken overheden.

Richtlijnen en voorwaarden

De provincie Noord-Brabant verleende de stichting een subsidie om het concept landschapslandbouw uit te werken en te versterken omdat dat schuurt met uitgangspunten voor beleid, zoals het bouwen van woningen in het buitengebied. Net als de betrokken gemeente vindt de provincie dat het concept méér moet zijn dan een verdienmodel voor de boer, dat de principes voor zorgvuldig ruimtegebruik de basis moeten vormen en dat het concept geen ongewenste neveneffecten met zich mee moet brengen. De richtlijnen die de stichting meekreeg waren: Stem vroegtijdig af met alle belanghebbenden en betrek deskundigen. De betrokken overheden willen daarmee een ontwikkeling mogelijk maken die past bij de ambities binnen de Peel en bijdraagt aan de omgevingskwaliteit in brede zin.

Ontspullen

Belangstelling voor wonen op voormalige landbouwgrond is er genoeg. Via de website hebben zich meer dan 4.000 belangstellenden aangemeld, zonder dat er aan reclame is gedaan. “Het zijn mensen die anders naar ruimte kijken, die willen consuminderen en ontspullen,” vertelt Bos. Wie er uiteindelijk in de eerste tiny houses komt te wonen, is nog niet bekend. “Iedereen moet een kans krijgen. Voor de verdeling moeten we nog criteria uitwerken.”

"Iedereen mede-auteur van de Peel"

Bustour

Voor zowel potentiële bewoners van tiny houses als de huidige bewoners van de Peel én geïnteresseerde bestuurders van de diverse Peel-gemeenten organiseert Peel Natuurdorpen met enige regelmaat bustours en wandelingen om uitleg over het concept te geven. Wil je weten wanneer de eerstvolgende plaatsvindt? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van Peel Natuurdorpen. Op www.peelnatuurdorp.nl is meer informatie over het concept te vinden.

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen