Steeds meer partijen stimuleren ‘duurzame pacht’

31-01-2023
263 keer bekeken

Vijf jaar geleden zijn grondeigenaren in Brabant gestart met het stellen van meer (duurzaamheids)voorwaarden aan de uitgifte van gronden. Wat zijn de resultaten van hun inspanningen en wat is de volgende stap? Dat werd gepresenteerd tijdens de 4e bijeenkomst Duurzame gronduitgifte.

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Biezenmortel spraken de gedeputeerden Elies Lemkes en Hagar Roijackers uit dat de huidige wijze van verpachten kan én moet worden doorontwikkeld. “Als provincie verkennen we bijvoorbeeld hoe we, rechtmatig en zorgvuldig, de pachtvoorwaarden voor onze ruilgronden in de zones rond Natura2000-gebieden en in de beekdalen beter kunnen laten aansluiten op de opgaven in die gebieden”, aldus Elies Lemkes-Straver, mede namens haar collega. “Daarmee willen wij met onze pachtgrond ondernemers helpen te anticiperen op de maatregelen die zijn aangekondigd in het zevende actieprogramma Nitraat én bijdragen aan de gebiedsgerichte aanpak.” Inmiddels is al een concept pachtovereenkomst gemaakt die ter goedkeuring aan de Grondkamer is voorgelegd.
Tijdens dezelfde bijeenkomst kondigden Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Vereniging Natuurmonumenten aan dat zij bij de pachtuitgifte meer én beter willen samenwerken met de agrarische ondernemers die nu al bijdragen aan de kwaliteit van natuur en landschap – of dat willen gaan doen. De drie natuur beherende organisaties hebben samen 14.000 hectare natuurgrond in Brabant, die zij verpachten aan meer dan 1.000 ondernemers.
Casper Holl, plaatsvervangend directeur van het ministerie van LNV, maakte bekend dat het rijk een aanpassing van de pachtwet voorbereidt. “Willen we de transitie in de landbouw verder helpen dan is langerlopende pacht, met meer mogelijkheden voor duurzaamheid, noodzakelijk.”

Lees het volledige artikel op landbouwenvoedselbrabant.nl.

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen