Perspectieven voor de Peel door pioniers in de Peel

17-03-2023
972 keer bekeken

Vandaag overhandigde een delegatie van agrarisch ondernemers een manifest aan de stuurgroep van gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel met daarin een visie, ambities en stappen voor een natuurrijke, leefbare, vitale Peel mét agrarisch perspectief.

Als vervolg op de keukentafelgesprekken van ZLTO in 2022 zijn op verzoek van de gebiedspartners van Vitale Peel eind 2022 gesprekken gevoerd met (agrarisch) ondernemers en andere gebiedsgenoten over het agrarisch perspectief voor 2035 in de Peel. Zo is onder meer gesproken met vertegenwoordigers van dorpsraden, overheden en Werkgroep Behoud de Peel. Een kernpunt uit de rijke conclusie is dat de ondernemers in het gebied, in en tussen de Groote Peel en Deurnsche Peel, samen met andere stakeholders willen optrekken om van de Vitale Peel een koplopersgebied te maken dat energie en voeding levert, water opslaat, natuur versterkt en mensen gelukkig en welvarend maakt.

Negen ambities

In het manifest ‘Perspectieven voor de Peel door pioniers in de Peel’ is dit streven samengevat in een negental ambities met daaraan gekoppelde concrete stappen die op korte termijn gezet kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn het opzetten van een Peellandse Energiecoöperatie voor de productie van hernieuwbare energie, pilotprojecten rondom nieuwe teelten die bijdragen aan natuurdoelen en werkgroepen voor waterbeheer, biodiversiteitsmaatregelen en bodemverbetering. Met het manifest roepen gebiedsgenoten, waaronder ook de dorpsraden van Liessel en Heusden, andere boeren, burgers, beleidsmakers, beschermers en bestuurders op om deze stap samen te zetten.

Gezamenlijke koers

Bestuursvoorzitter Henk Raaijmakers nam het manifest namens de bestuurders van de gebiedspartners in ontvangst. “We juichen het toe dat ondernemers met ons de schouders willen zetten onder de uitdagende opgaven waar we in dit gebied voor staan. De focus ligt op wat er wél kan. De aanbevelingen uit dit manifest nemen we net als eerder ontvangen visies mee in de gezamenlijke koers die zal landen in het gebiedsplan Vitale Peel.”

Op de foto van links naar rechts:
Vertegenwoordigers van de ondertekenaars van het manifest: Iwan Gijsbers, Frank Rooijakkers, Mario Berkers en Arjan Manders
Leden van de stuurgroep van gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel:  Gerard Daandels (voorzitter IGC), Lia Roefs (gedeputeerde provincie Limburg), Henk Raaijmakers (onafhankelijk bestuursvoorzitter), Jan Fenten (regiomanager Staatsbosbeheer), Elies Lemkes (gedeputeerde provincie Noord-Brabant), Chrit Wolfhagen (lid algmeen bestuur Waterschap Limburg), Femke Dingemans (directeur BMF), Marinus Biemans (wethouder gemeente Deurne) en Niels Aten (gebiedsmanager Vitale Peel)

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen