Horst aan de Maas over gebiedsgerichte aanpak Gedeelde Peel

Op de foto: de Mariapeel
17-04-2023
660 keer bekeken

Ook aan Limburgse zijde van de Peel werkt men met een gebiedsgerichte aanpak: de Gedeelde Peel. De gemeente Horst aan de Maas kijkt daar samen met haar inwoners naar de best mogelijke gebiedsontwikkeling. De opgaven en vraagstukken komen grotendeels overeen met wat er in de rest van de Peel speelt.

Vanuit onze gemeente werken we binnen de gebiedsgerichte aanpak van het veen-ontginningslandschap aan de rand van het natuurgebied de Mariapeel,” vertelt Cindy in ’t Zandt, projectleider bij Horst aan de Maas. “Dit gebied noemen we de Gedeelde Peel. Met gebruikers, eigenaren en andere belanghebbenden delen we dit gebied voor wonen, werken en recreëren. Ook werken we samen aan toekomstgerichte oplossingen. We werken aan een inrichting die past bij een toekomstbestendig (landbouwkundig) gebruik en daarnaast bijdraagt aan de te behalen water- en natuurdoelen.”  

Lokale kennis is essentieel 

“Voor een optimale gemeentelijke inbreng willen wij onze inwoners en ondernemers zoveel mogelijk input, inzicht en inbreng laten leveren,” vervolgt Cindy. “We willen niet over hen praten, maar met hen. Ook zijn we een uitgebreide gebiedsanalyse aan het maken. Deze gaat in op de manier waarop het gebied in elkaar zit qua ondergrond - bodem en water - en waar mogelijke veranderingen optreden. Het is nog geen visie over de toekomst van het gebied. Wel is het een eerste doorkijk naar mogelijke toekomstperspectieven voor het gebied.”  

Keukentafelgesprekken 

“We zijn gestart met het voeren van keukentafelgesprekken met ondernemers, inwoners en andere betrokkenen. Deze aanpak blijkt aan te slaan. In de gesprekken halen we op hoe er naar de toekomst wordt gekeken en welke rol men voor zichzelf ziet in de toekomst, als ondernemer en/of bewoner. Dat toekomstperspectief is voor iedereen uniek. Iedere bedrijfs- en gezinssituatie is immers anders.
Vooral voor agrarische ondernemers is er veel onzekerheid. Voor ons is het van belang dat iedere agrarische ondernemer in staat wordt gesteld een voor hem of haar passend transitiepad te bewandelen. Denk bijvoorbeeld aan de juiste activiteit en teelt op de juiste plek en versneld moderniseren. Maar denk ook aan slim omgaan met vrijwillige stoppers of aan bedrijven zonder opvolgers. Het idee van de keukentafelgesprekken is om van onderop te komen tot een plan dat wordt gedragen door de omgeving en daarmee de grootste kans van slagen heeft. Hetgeen we ophalen, vertalen we waar mogelijk naar kaarten. Daarop wordt ook zichtbaar hoever we zijn met het behalen van bijvoorbeeld de stikstofdoelen. Samen met onder andere de provincie Limburg, Waterschap Limburg en de Agrarische Belangengroep Mariapeel kijken we vervolgens naar wat kan, binnen de filosofie van de Omgevingswet en passend binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied.”   

Meer informatie

Dat boeren blij zijn met de aanpak van gemeente Horst aan de Maas bleek onlangs uit een artikel in Stal en Akker. Op de pagina met veelgestelde vragen over Vitale Peel wordt de relatie tot Gedeelde Peel nader toegelicht.

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen