Aanpak piekbelasting van start

19-06-2023
67 keer bekeken

De landelijke aanpak piekbelasting is gestart. Agrarische ondernemers kunnen via een tool en www.aanpakpiekbelasting.nl nagaan of ze onder de doelgroep van deze aanpak vallen. En op welke manier ze aan de slag kunnen met (verdere) verduurzaming of vrijwillige beëindiging van hun bedrijf.

Persoonlijke ondersteuning

De aanpak piekbelasting is volledig vrijwillig. Ondernemers kunnen als ze dat willen binnen de aanpak zelf met een voorstel komen - in de vorm van een ondernemingsplan. In dat plan staat hoe zij de toekomst van hun bedrijf verder willen vormgeven op zo’n manier dat de stikstofuitstoot fors minder wordt. Er is veel ruimte voor maatwerk. Om tot dit plan te komen, mag een ondernemer gebruik maken van persoonlijke ondersteuning. Daarnaast zijn en komen er verschillende regelingen om de (verdere)verduurzaming mogelijk te maken. Ondernemers die willen stoppen, kunnen gebruik maken van een eenmalige, financieel zeer aantrekkelijke beëindigingsregeling. 

Ingrijpend

Nadenken over het veranderen, verplaatsen of beëindigen van het bedrijf is ingrijpend. Daarom zetten het kabinet, provincies, gemeenten en andere betrokken organisaties zich gezamenlijk in om ondernemers die deze mogelijkheden overwegen, goed en zorgvuldig te ondersteunen. 
Minister Van der Wal: “Vanaf vandaag krijgen ondernemers de gelegenheid om aan de slag te gaan binnen de aanpak piekbelasting. Samen met hun omgeving kunnen ze nadenken over de toekomst van hun bedrijf. Het maken van keuzes over de toekomst van het bedrijf heeft impact op boeren, hun gezinnen en directe omgeving, dat begrijp ik goed. Daarom gaan we hen zo goed mogelijk ondersteunen. Voor een sterke natuur, gezond bedrijf, duurzame productie en een leefbaar platteland is het voor elke ondernemer belangrijk om na te denken over de toekomst van het bedrijf”

Lees het hele artikel op brabant.nl

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen