Video: Natuur Kampina uit balans

30-06-2023
183 keer bekeken

De Kampina is een uniek beekdallandschap en kenmerkt zich door vochtige bossen en een afwisseling van droge en vochtige heide. Samen met de Oisterwijkse Vennen vormt het een beschermd Natura 2000-gebied.

'Typische karaktereigenschappen van dit gebied zijn de rijkdom aan vogels en de unieke flora', aldus Jody Ettema, ecoloog bij de provincie Noord-Brabant. Alleen is de natuur in de Kampina uit balans, want de effecten van een te hoge stikstofdepositie zijn goed zichtbaar. Dit blijkt ook uit de natuurdoelanalyse van dit gebied. 

Verzuring eiken

De kwaliteit van de Kampina gaat hard achteruit. Door een overmaat aan stikstof verzuurt de bodem, waardoor mineralen wegspoelen en eiken deze niet meer kunnen opnemen. Eiken hebben veel last van deze verzuring. Hierdoor takelen de bomen langzaam af. Jody: 'Dit betekent dat grote delen van het bos langzaam omvallen.' Ook voor de natuurlijke ontwikkeling van natte heide zijn maatregelen nodig. Door een te hoge stikstofdepositie raakt de heide overwoekerd door de groei van bijvoorbeeld het pijpenstrootje. Hierdoor krijgt de heide geen kans om zich op een natuurlijke manier te ontwikkelen. 

Stikstof uit grond halen tijdelijke oplossing 

Om stikstof uit de grond te halen, voert de terreinbeherende organisatie (TBO) plagwerkzaamheden uit. Plaggen is het verwijderen van de bovenste grondlaag met begroeiing. Hierdoor krijgt heide weer de kans om zich op een natuurlijke manier te ontwikkelen. Het uitvoeren van plagwerkzaamheden is alleen een tijdelijke maatregel om stikstof uit de grond te halen. 'We moeten zorgen dat de stikstofuitstoot van bronnen buiten het gebied omlaag gaat. Dus dat er van buitenaf minder stikstof in het gebied terechtkomt.’ 

 

 

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen